ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 10 รูป ) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ***การแต่งกาย : ชุดสุภาพไว้ทุกข์
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 10 รูป ) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ***การแต่งกาย : ชุดสุภาพไว้ทุกข์สภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102