« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
IMG_9896

สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559

 

สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

จดหมายข่าว

ดูทั้งหมด