« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
dscf03791

การประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. และสมาชิก ประชุมสัญจรเพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

จดหมายข่าว

ดูทั้งหมด