สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานประชุมพบปะผู้บริหาร และบุคลากรประจำพัฒนาเทคนิคศึกษา

ไม่มีหมวดหมู่

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวม 25 คน กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมสัญจร เพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรประจำส่วนงานต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ สำหรับนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น. เป็นการประชุมพบปะผู้บริหาร และบุคลากรประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *