« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย.59 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. และตัวแทนสมาชิก เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. และพิธีมอบโล่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ณ สวนนงนุชรีสอร์ท จ.ชลบุรี

15123122_1236157316427918_103408581534798344_o

15123198_1236157199761263_3158865792916155419_o

15123325_1238314332878883_8937469355400046769_o

15156810_1238314412878875_978860235395955040_o

15219494_1238314346212215_7539186086002064291_n

15235549_1238314299545553_8975660248806598986_o

15250872_1238314302878886_1344315812408338225_o