« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร เพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

DSCF6879

DSCF6885 copy

DSCF6811

DSCF6815 copy

DSCF6816 copy

DSCF6820

DSCF6826

DSCF6828

DSCF6831

DSCF6840
DSCF6844 copy

DSCF6858

DSCF6859

DSCF6872

DSCF6886 copy