« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 11 มันาคม 2560 ผศ.มนตรี เข็มราช ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และ อาจารย์ ดร. วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เลขาธิการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

17103646_1347765998600382_8050220844351533123_n (1) copy

17218767_1347777085265940_1067013037329854848_o copy

17239661_1347766021933713_2656530798427633900_o