« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร เพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ณ ห้องศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนและจัดแสดงผลงาน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

dscf3861-copy

dscf3872-copy

dscf3838

dscf3842-copy

dscf3843

dscf3845

dscf3847-copy

dscf3850-copy

dscf3873

dscf3877

dscf3881-copy

 

dscf3891-copy

dscf3892-copy

dscf3893-copy

dscf3896-copy

dscf3899-copydscf3887-copy