« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สัญจร เพื่อพบปะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส มจพ.

DSCF6316 copy

DSCF6144 copy

DSCF6155

DSCF6167

DSCF6170 copy

DSCF6174 copy

DSCF6176

DSCF6180 copy

DSCF6184

DSCF6198

DSCF6222 copy

DSCF6224

DSCF6234

DSCF6244

DSCF6247 copy

DSCF6251 copy

DSCF6254 copy

DSCF6275 copy

DSCF6279 copy

DSCF6289 copy

DSCF6294 copy

DSCF6305 copy

DSCF6309 copy

S__56016917 copy
S__56016919 copy