« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ณ ห้อง 206 อาคารบริหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี นอกจากนั้นได้ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และเยี่ยมชนถนนยางพาราดินซีเมนต์ ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

_WWS3501

_WWS3549

_WWS3555

_WWS3565

_WWS3566

_WWS3570

_WWS3571