« ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน สภาฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ที่พึงมี ให้กับอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 นางสาวอรดา เกรียงสินยศ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. เข้าร่วมที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15895314_1292264014150581_1078178203646382657_n

15941204_1292264077483908_8255241746110633387_n

15937038_1292264217483894_3219634551013231041_o