ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานมหกรรมหนังสือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ มจพ. ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกซื้อ เลือกสั่งหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เข้าห้องสมุด เลือกซื้อสินค้าบริโภค อุปโภค และตรวจดวงชะตาราศีประจำปี ภายในงานมีแจกหนังสือน่าอ่าน และลุ้นเล่นเกมมหาสนุกชิงรางวัลสภาคณาจารย์และพนักงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
02-586-9005 โทรภายใน 1101,1102