สภาคณาจารย์และพนักงาน KMUTNB

ข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

สื่อความรู้ความเคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไม่มีหมวดหมู่

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งสื่อความรู้ความเคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ไว้นำไปใช้สำหรับสื่อสารองค์กรและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก ตลอดจนภาคประชาชนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ www.nacc.go.th/ITA

หรือดูสื่อความรู้ความเคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ที่คลิปด้านล่างนี้:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *